Goede doel

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Kijk voor meer informatie op:

https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Afdrukken E-mailadres

Klik hier voor de uitslagen van alle afstanden 2020

Klik hier voor de uitslagen van de Bedrijvenloop 2020